Soru:

5. . e Kabotaj Kanunu Türk Medeni Kanunu Türk Tarih Kurumu'nun kurulması e Kadınlara muhtar seçilme hakkının tanınması Yukarıdak

5. .
e
Kabotaj Kanunu
Türk Medeni Kanunu
Türk Tarih Kurumu'nun kurulması
e
Kadınlara muhtar seçilme hakkının tanınması
Yukarıdaki inkılâplara bakılarak Atatürk ilkelerinden
hangisini gerçekleştirmeye yönelik bir düzenleme ya-
pildığı söylenemez?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Devletçilik
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

5. . e Kabotaj Kanunu Türk Medeni Kanunu Türk Tarih Kurumu'nun kurulması e Kadınlara muhtar seçilme hakkının tanınması Yukarıdaki inkılâplara bakılarak Atatürk ilkelerinden hangisini gerçekleştirmeye yönelik bir düzenleme ya- pildığı söylenemez? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Devletçilik D) Milliyetçilik E) Halkçılık