Soru:

4. Lale Hanım tarih der- sinde Diyarbakır Sur- ları Yedi Kardeşler Burcu'nun ön yüzün- de yer alan çift başlı kartal motifinin a

4.
Lale Hanım tarih der-
sinde Diyarbakır Sur-
ları Yedi Kardeşler
Burcu'nun ön yüzün-
de yer alan çift başlı
kartal motifinin anla-
mini ve hemen altın
daki yazıtta neler yaz-
dığını açıklamıştır.
SLEDICIAE MELEDA
is
inlari
....
Lale Hanım'ın bu bilgileri verebilmesi;
1. Epigrafi Kitab
II. Paleografya
III. Heraldik
bilim dallarından hangilerinin katkılarının sonucudur?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
elve II
E) I, II ve III
D) I ve Il

4. Lale Hanım tarih der- sinde Diyarbakır Sur- ları Yedi Kardeşler Burcu'nun ön yüzün- de yer alan çift başlı kartal motifinin anla- mini ve hemen altın daki yazıtta neler yaz- dığını açıklamıştır. SLEDICIAE MELEDA is inlari .... Lale Hanım'ın bu bilgileri verebilmesi; 1. Epigrafi Kitab II. Paleografya III. Heraldik bilim dallarından hangilerinin katkılarının sonucudur? A) Yalnız! B) Yalnız 11 elve II E) I, II ve III D) I ve Il