Soru:

2. Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak için t

2. Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te yeni Türk
Devleti'nin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi
kalkındırmak için toplandi. Açılış konuşmasını Atatürk'ün
yaptigi kongreye sanayici, tüccar, esnaf ve çiftçi
temsilcileri katıldı. Kongre sonucunda milli ekonominin
kurulması için şu kararlar alindi:
Devlet, özel sektörün gerçekleştiremediği girişimlere
bizzat el atarak ekonomik görevini yerine getirecek.
Yurt içi ham madde üretimine dayal sanayi dalian
kurulacak
Palme Yayınevi
Yabancilann kurduklan tekellerden keqmnilacak.
Küçük üretimden, fabrikalara geçilecek.
Türkiye İktisat Kongresi kararlarına göre;
1. Yerli ve mill Uretim teşvik beristir,
IL Ekonomi dışa bağımlı hale gelmiştir.
III. Liberal ekonomi politikası benimsenmiştir
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız
B) Yalnız 11
C) I ve III
D) II ve III
E) 1. Il ve IR

2. Türkiye İktisat Kongresi 17 Şubat 1923'te yeni Türk Devleti'nin ekonomi politikasını belirlemek ve ülkeyi kalkındırmak için toplandi. Açılış konuşmasını Atatürk'ün yaptigi kongreye sanayici, tüccar, esnaf ve çiftçi temsilcileri katıldı. Kongre sonucunda milli ekonominin kurulması için şu kararlar alindi: Devlet, özel sektörün gerçekleştiremediği girişimlere bizzat el atarak ekonomik görevini yerine getirecek. Yurt içi ham madde üretimine dayal sanayi dalian kurulacak Palme Yayınevi Yabancilann kurduklan tekellerden keqmnilacak. Küçük üretimden, fabrikalara geçilecek. Türkiye İktisat Kongresi kararlarına göre; 1. Yerli ve mill Uretim teşvik beristir, IL Ekonomi dışa bağımlı hale gelmiştir. III. Liberal ekonomi politikası benimsenmiştir yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız B) Yalnız 11 C) I ve III D) II ve III E) 1. Il ve IR

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster