Soru:

16. 13. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yöneti

16.
13. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim
düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi
daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette
daha çok söz sahibi olması gerektiğini savun-
manin, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine
aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir?
A Halkçılık B) Laiklik C) Devletçilik
D) Milliyetçilik E) İnkılapçılık

16. 13. Ülkedeki seçim sonuçlarını, seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savun- manin, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir? A Halkçılık B) Laiklik C) Devletçilik D) Milliyetçilik E) İnkılapçılık

Cumhuriyet Dönemi İnkılapları ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster