Soru:

(OSYM TADINDA 2 SORULAR TOPLUMSAL 3 1. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in yerli üretim bir otomobil yapılmasını emri üzerine 23 mühen

(OSYM
TADINDA 2
SORULAR
TOPLUMSAL
3
1.
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in yerli üretim bir otomobil
yapılmasını emri üzerine 23 mühendis “Devrim Arabası"
projesine başlanmış, Türk mühendisler tarafından, 129
günde tamamıyla yerli üretim olan üç araç yapılmıştır.
Devrim Arabası 29 Ekim 1961'de cumhuriyetin kuruluş yıl
dönümünde gerçekleştirilen sürüş testiyle kamuoyuna
takdim edilmiş fakat dönemin şartları içinde bu projeye
yeterince sahip çıkılmadığı için yerli otomobil üretimi süreci
başarıyla gerçekleştirilememiştir.
Bu bilgiyle Türkiye'de,
1. Sanayideki millileşme çabaları toplumun tüm
kesimleri tarafından anlaşılamamıştır.
II. Yerli otomobil girişimleri Türkiye'ye yönelik dış
baskıları artırmıştır.
III. Devletin otomobil alanındaki projeleri halkın dikkatini
çekmemiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız 10
C) Yalnız III
D) I ve II
E) 1. ve III

(OSYM TADINDA 2 SORULAR TOPLUMSAL 3 1. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in yerli üretim bir otomobil yapılmasını emri üzerine 23 mühendis “Devrim Arabası" projesine başlanmış, Türk mühendisler tarafından, 129 günde tamamıyla yerli üretim olan üç araç yapılmıştır. Devrim Arabası 29 Ekim 1961'de cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen sürüş testiyle kamuoyuna takdim edilmiş fakat dönemin şartları içinde bu projeye yeterince sahip çıkılmadığı için yerli otomobil üretimi süreci başarıyla gerçekleştirilememiştir. Bu bilgiyle Türkiye'de, 1. Sanayideki millileşme çabaları toplumun tüm kesimleri tarafından anlaşılamamıştır. II. Yerli otomobil girişimleri Türkiye'ye yönelik dış baskıları artırmıştır. III. Devletin otomobil alanındaki projeleri halkın dikkatini çekmemiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız 10 C) Yalnız III D) I ve II E) 1. ve III

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster