Soru:

metin yayınları SOSYAL BİLİMLE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (1- alanlarına ait toplam 20 so

metin yayınları
SOSYAL BİLİMLE
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (1-
alanlarına ait toplam 20 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayr
2.
1. İslamiyeti kabul eden Türklerin kurduğu devletlerin
çoğu Abbasilerin yönetim anlayışı ve uygulamaları-
ni benimserken; resmi dil olarak Arapçayı, hukukta
şer-î hukuku öne çıkarmışlardır. Karahanlı Devleti
ise yönetim anlayışını daha çok eski Türk gelenek-
lerine dayandırmıştır..
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı
olarak sunulamaz?
A) Türk-İslam devletlerinin çoğunun Abbasi halifeli-
ğini tanıdığının
B) Karahanlıların Türklük özelliklerini koruduğunun
C) İslamlaşmanın etnik unsur yerine ümmet unsu-
runu öne çıkardığının
D) Türklerin İslamiyetin siyasî koruyuculuğunu üst-
lendiklerinin
E) Türklerin çoğunun Arap-İslam kültürünün etkisin-
de kaldıklarının

metin yayınları SOSYAL BİLİMLE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 5), Coğrafya (6 - 10), Felsefe (1- alanlarına ait toplam 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayr 2. 1. İslamiyeti kabul eden Türklerin kurduğu devletlerin çoğu Abbasilerin yönetim anlayışı ve uygulamaları- ni benimserken; resmi dil olarak Arapçayı, hukukta şer-î hukuku öne çıkarmışlardır. Karahanlı Devleti ise yönetim anlayışını daha çok eski Türk gelenek- lerine dayandırmıştır.. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olarak sunulamaz? A) Türk-İslam devletlerinin çoğunun Abbasi halifeli- ğini tanıdığının B) Karahanlıların Türklük özelliklerini koruduğunun C) İslamlaşmanın etnik unsur yerine ümmet unsu- runu öne çıkardığının D) Türklerin İslamiyetin siyasî koruyuculuğunu üst- lendiklerinin E) Türklerin çoğunun Arap-İslam kültürünün etkisin- de kaldıklarının

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster