Soru:

II. Dünya Savaşı - 181 Aşağıdakilerden hangisi Nuri Demirağ'ın çalışmaları arasın- da bulunmaz? Andik Türk sigara kâğıdını ürett

II. Dünya Savaşı - 181
Aşağıdakilerden hangisi Nuri Demirağ'ın çalışmaları arasın-
da bulunmaz?
Andik Türk sigara kâğıdını üretti,
B) Ankara'nın doğusuna ilk demir yolunu yapti.
C) Seri üretim olarak 1936'da ilk Türk uçağını yaptı.
D) Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu.
E) Türkiye'nin ilk sivil uçuş okulunu açtı.

II. Dünya Savaşı - 181 Aşağıdakilerden hangisi Nuri Demirağ'ın çalışmaları arasın- da bulunmaz? Andik Türk sigara kâğıdını üretti, B) Ankara'nın doğusuna ilk demir yolunu yapti. C) Seri üretim olarak 1936'da ilk Türk uçağını yaptı. D) Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu. E) Türkiye'nin ilk sivil uçuş okulunu açtı.

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster