Soru:

ER TESTI Deneme Sınavı Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait 20 soru vardır . una işaretleyiniz. Kurtuluş Savaşı yılla

ER TESTI
Deneme Sınavı
Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait 20 soru vardır
.
una işaretleyiniz.
Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM içinde hükümete mu-
halefet eden bir grubun vekillikten çıkarılıp yerlerine
yeni vekillerin tayin edilmesi teklifine Mustafa Kemal,
"Hükümeti tenkit eden ve muhalefet yapan mebusları
meclisten çıkarırsak meclisin itibarını ve mebusların do-
kunulmazlığını çiğneriz. Muhalefet tek kişi olsa dahi bu
yapılamaz." demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangi-
sine yönelik hareket ettiği
savunutamaz?
cler birliği ilkesinin sürekliliğini sağlamaya
Bo Hakameti denetlemeye
CL Meclis Üstünlüğünü korumaya
D) Earkli görüşleri meclise yansıtmaya
E) Millet egemenliğini sürdürmeye

ER TESTI Deneme Sınavı Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20) alanlarına ait 20 soru vardır . una işaretleyiniz. Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM içinde hükümete mu- halefet eden bir grubun vekillikten çıkarılıp yerlerine yeni vekillerin tayin edilmesi teklifine Mustafa Kemal, "Hükümeti tenkit eden ve muhalefet yapan mebusları meclisten çıkarırsak meclisin itibarını ve mebusların do- kunulmazlığını çiğneriz. Muhalefet tek kişi olsa dahi bu yapılamaz." demiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangi- sine yönelik hareket ettiği savunutamaz? cler birliği ilkesinin sürekliliğini sağlamaya Bo Hakameti denetlemeye CL Meclis Üstünlüğünü korumaya D) Earkli görüşleri meclise yansıtmaya E) Millet egemenliğini sürdürmeye