Soru:

7. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan Danişmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler ve Çaka Beylikleri Orta

7.
Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan
Danişmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler
ve Çaka Beylikleri Orta Asya Türk geleneklerini ve
devlet teşkilatlanmasını koruyarak islam kültürünün
geleneklerine de önem vermişlerdir.
in-
Bu duruma Anadolu'da görülen;
da
I. Kut geleneğinin kabul edilmesi,
II. Sultan, hutbe, divan gibi kavramların kullanılması,
III. Kervansaray, han, hamam, cami ve medresele-
rin inşa edilmesi
>
gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile-
bilir?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) Il ve III E) I, II ve III

7. Malazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'da kurulan Danişmentliler, Artuklular, Saltuklular, Mengücekliler ve Çaka Beylikleri Orta Asya Türk geleneklerini ve devlet teşkilatlanmasını koruyarak islam kültürünün geleneklerine de önem vermişlerdir. in- Bu duruma Anadolu'da görülen; da I. Kut geleneğinin kabul edilmesi, II. Sultan, hutbe, divan gibi kavramların kullanılması, III. Kervansaray, han, hamam, cami ve medresele- rin inşa edilmesi > gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterile- bilir? A) Yalnız III B) I ve II C) I ve III D) Il ve III E) I, II ve III

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster