Soru:

5. Süleyman Şah'ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Süleyman Şah’ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Desir ed

5.
Süleyman Şah'ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu
Sultanı Melikşah, Süleyman Şah’ın oğulları Kılıç
Arslan ve Kulan Arslan Desir ederek Türkiye
Selçuklu tahtına geçmelerini engellemiştir.
Melikşah'ın bu politikası;
1. Türkiye Selçuklu Devleti'ni kontrol altında tutmak,
L. Anadolu'daki egemenliğini pekiştirmek,
III. ortaya çıkabilecek taht çekişmelerini önlemek
hedeflerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?
Yalnız! B) Yalnız III
1 vell
D) II ve II
E) I, II ve III
u

5. Süleyman Şah'ın ölümü üzerine Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Süleyman Şah’ın oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Desir ederek Türkiye Selçuklu tahtına geçmelerini engellemiştir. Melikşah'ın bu politikası; 1. Türkiye Selçuklu Devleti'ni kontrol altında tutmak, L. Anadolu'daki egemenliğini pekiştirmek, III. ortaya çıkabilecek taht çekişmelerini önlemek hedeflerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir? Yalnız! B) Yalnız III 1 vell D) II ve II E) I, II ve III u

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster