Soru:

3. nn D yaşamasının bir sonucu ola- Hukuk alanındaki çalışmalar toplumla- birlikte rak doğmuş ve birçok devlet veya uy- garlik h

3.
nn
D
yaşamasının bir sonucu ola-
Hukuk alanındaki çalışmalar toplumla-
birlikte
rak doğmuş ve birçok devlet veya uy-
garlik hukukun gelişimine katkı sağla-
mıştır.
Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin
bu alanda yaptığı çalışmalarla öne çık-
tiği söylenemez?
A) Yunanlar
B) Hititler
C Bizans
Di Sümerler
E) Misir

3. nn D yaşamasının bir sonucu ola- Hukuk alanındaki çalışmalar toplumla- birlikte rak doğmuş ve birçok devlet veya uy- garlik hukukun gelişimine katkı sağla- mıştır. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisinin bu alanda yaptığı çalışmalarla öne çık- tiği söylenemez? A) Yunanlar B) Hititler C Bizans Di Sümerler E) Misir

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster