Soru:

15. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş e

15. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin
başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili
döneme geçiş ertelenmiştir.
Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle han-
gisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı oldu-
ğu savunulabilir?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik
C) İnkılapçılık
D) Milliyetçilik
E) Halkçılık

15. Türkiye'de çok partili döneme ilk geçiş denemelerinin başarısız olması üzerine, 1945 yılına kadar çok partili döneme geçiş ertelenmiştir. Bu ertelemede, aşağıdaki ilkelerden öncelikle han- gisinin kötüye kullanılmasını engelleme amacı oldu- ğu savunulabilir? A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) İnkılapçılık D) Milliyetçilik E) Halkçılık

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster