Soru:

12. Hindistan doğal zenginlikleri ve elverişli iklim koşullan nede- niyle tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramıştır. Ari

12. Hindistan doğal zenginlikleri ve elverişli iklim koşullan nede-
niyle tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramıştır. Ariler
tarafından "Kast Sistemi" uygulanmıştır.
Buna göre, Hindistan uygarlığı ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?
A) Kültürel etkileşimin yaşandığı
B) Dinsel birliğin sağlandığı
C) Toplumsal tabakalaşmanın görüldüğü
D) Merkezi otoritenin sağlanamadığı
E) Bir millet haline gelinemediği

12. Hindistan doğal zenginlikleri ve elverişli iklim koşullan nede- niyle tarih boyunca birçok kavmin istilasına uğramıştır. Ariler tarafından "Kast Sistemi" uygulanmıştır. Buna göre, Hindistan uygarlığı ile ilgili olarak aşağıdaki- lerden hangisi söylenemez? A) Kültürel etkileşimin yaşandığı B) Dinsel birliğin sağlandığı C) Toplumsal tabakalaşmanın görüldüğü D) Merkezi otoritenin sağlanamadığı E) Bir millet haline gelinemediği

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster