Soru:

12. 1. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan önemli gelişmelerden biri de sömürge oluşturulan bölgelerde ulusal hareketlerin yaşanmaya

12.
1. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan önemli gelişmelerden
biri de sömürge oluşturulan bölgelerde ulusal hareketlerin
yaşanmaya başlaması olmuştur.
Böyle bir durumun görülmesine ortam hazırlayan en
önemli gelişmenin, aşağıdakilerden hangisi olduğu
söylenebilir?
A) Sarkamış Taarruz Harekâtı'nın düzenlenmesi
B
Çanakkale Cephesi'nin açılması
Kanal Cephesi'nin açılması
Brest-Litowsk Antlaşması'nın imzalanması
E
Mondros Ateşkesi'nin imzalanması

12. 1. Dünya Savaşı sürecinde yaşanan önemli gelişmelerden biri de sömürge oluşturulan bölgelerde ulusal hareketlerin yaşanmaya başlaması olmuştur. Böyle bir durumun görülmesine ortam hazırlayan en önemli gelişmenin, aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Sarkamış Taarruz Harekâtı'nın düzenlenmesi B Çanakkale Cephesi'nin açılması Kanal Cephesi'nin açılması Brest-Litowsk Antlaşması'nın imzalanması E Mondros Ateşkesi'nin imzalanması

Çok Partili Hayata Geçiş ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster