Soru:

Türkiye Ta 3. Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu üzerindeki Moğol baskısı gide

Türkiye Ta
3. Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında yapılan
Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu üzerindeki
Moğol baskısı giderek artt. Anadolu'da bulunan
Moğolların giderleri de Selçuklu hazinesinden
karşılanmaktaydı.
Buna göre,
1. Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklulan ye-
nilgiye uğramıştır.
II. Moğollar, Anadolu'nun ekonomik bakımdan
gelişmesine katkı sağlamışlardır
.
III. Moğollann giderlerini Selçuklu hazinesinden
karşılaması halkı maddi olarak zor durumda
bırakmıştır.
3
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız ) B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve III
E) Il ve III

Türkiye Ta 3. Türkiye Selçukluları ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Savaşı'ndan sonra Anadolu üzerindeki Moğol baskısı giderek artt. Anadolu'da bulunan Moğolların giderleri de Selçuklu hazinesinden karşılanmaktaydı. Buna göre, 1. Kösedağ Savaşı'nda Türkiye Selçuklulan ye- nilgiye uğramıştır. II. Moğollar, Anadolu'nun ekonomik bakımdan gelişmesine katkı sağlamışlardır . III. Moğollann giderlerini Selçuklu hazinesinden karşılaması halkı maddi olarak zor durumda bırakmıştır. 3 yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A) Yalnız ) B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) Il ve III

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster