Soru:

MUBA YAYINLARI 7. - 3. Bir olayın sonucu, daha sonraki bir olayın ne- denini oluşturur. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir iliş

MUBA YAYINLARI
7.
-
3. Bir olayın sonucu, daha sonraki bir olayın ne-
denini oluşturur.
Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir ilişki
yoktur?
A) Kavimler Göçü – Batı Roma İmparatorlu-
ğu'nun yıkılması
B) Haçlı Seferleri – Pusula, barut ve matba-
anın Avrupa'ya geçmesi
C) Coğrafi keşifler – Dünya'da ilk sömürgeci-
lik hareketlerinin başlaması
D) Fransız Devrimi – İmparatorlukların parça-
lanması
E) I. Dünya Savaşı – Anadolu'nun işgal edil-
mesi

MUBA YAYINLARI 7. - 3. Bir olayın sonucu, daha sonraki bir olayın ne- denini oluşturur. Aşağıdakilerin hangisinde böyle bir ilişki yoktur? A) Kavimler Göçü – Batı Roma İmparatorlu- ğu'nun yıkılması B) Haçlı Seferleri – Pusula, barut ve matba- anın Avrupa'ya geçmesi C) Coğrafi keşifler – Dünya'da ilk sömürgeci- lik hareketlerinin başlaması D) Fransız Devrimi – İmparatorlukların parça- lanması E) I. Dünya Savaşı – Anadolu'nun işgal edil- mesi

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster