Soru:

"Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan bati hazırlanmış ve Sevr Antlas ması ile tamamlandigi sanılmiş büyok bu suikastın

"Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan bati hazırlanmış ve Sevr Antlas
ması ile tamamlandigi sanılmiş büyok bu suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir
belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi valerdir."
Mustafa Kemal'in Lozan Banş Antlaşması ile ilgili bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İtilaf Devletleri'nin amacına ulaştiina
Lozan Barış Antlaşması ile Türklerin tam bagimsiz oldutyuna
CJ Sevr Banş Antlaşması'nin geçerliğinin devam ettiğine
D) TBMM'nin ilk kez uluslararası alanda tanindigini

"Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan bati hazırlanmış ve Sevr Antlas ması ile tamamlandigi sanılmiş büyok bu suikastın sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi valerdir." Mustafa Kemal'in Lozan Banş Antlaşması ile ilgili bu sözlerinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A) İtilaf Devletleri'nin amacına ulaştiina Lozan Barış Antlaşması ile Türklerin tam bagimsiz oldutyuna CJ Sevr Banş Antlaşması'nin geçerliğinin devam ettiğine D) TBMM'nin ilk kez uluslararası alanda tanindigini

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster