Soru:

4 1 13. X. yüzyıl başlarında Oğuzlar idarelerinde yaşayan ve medeniyet seviyesi yüksek olan Müslümanlar- dan İslam dininin esasl

4
1
13. X. yüzyıl başlarında Oğuzlar idarelerinde yaşayan
ve medeniyet seviyesi yüksek olan Müslümanlar-
dan İslam dininin esaslarını öğrenmiştir. X. yüzyılın
ikinci yarısında, Oğuzlar arasında İslamiyet yayıl-
maya başlamıştır.
Bu bilgiye göre Oğuzlarla ilgili ulaşılabilecek en
temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet'i en geç kabul eden Türk topluluğudur.
B) Hâkimiyetleri altındaki Müslümanların mede-
niyetinden ve dinî yaşamından etkilenerek din
değiştirmişlerdir.
C) İslamiyet'i uzun bir zaman içerisinde kabul et-
miştir
D) X. yüzyılda diğer Türklerle beraber İslamiyet'i
kabul etmişlerdir.
E) İslam medeniyeti gelişmiş bir medeniyettir.
1

4 1 13. X. yüzyıl başlarında Oğuzlar idarelerinde yaşayan ve medeniyet seviyesi yüksek olan Müslümanlar- dan İslam dininin esaslarını öğrenmiştir. X. yüzyılın ikinci yarısında, Oğuzlar arasında İslamiyet yayıl- maya başlamıştır. Bu bilgiye göre Oğuzlarla ilgili ulaşılabilecek en temel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A) İslamiyet'i en geç kabul eden Türk topluluğudur. B) Hâkimiyetleri altındaki Müslümanların mede- niyetinden ve dinî yaşamından etkilenerek din değiştirmişlerdir. C) İslamiyet'i uzun bir zaman içerisinde kabul et- miştir D) X. yüzyılda diğer Türklerle beraber İslamiyet'i kabul etmişlerdir. E) İslam medeniyeti gelişmiş bir medeniyettir. 1

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster