Soru:

2. Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere melik 6 olarak gönderiliyordu. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare e

2. Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere melik
6
olarak gönderiliyordu. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini
idare etmek üzere kendilerine birer atabey tayin ediliyordu.
İlerleyen zamanlarda da şehzadelerin veziri ve kumandanı $
olarak kalan bu atabeyler, onların devlet adamı olarak S
yetiştirilmelerinde faydalı oluyorlardı. Ancak merkezî ikti- A
darin gücünü kaybettiği durumlarda ise bazı atabeylerin R
melikleri sultan olma konusunda kışkırtarak güçlerini artır- M
mak istemeleri ciddi bir takım sonuçların yaşanmasına A
neden oluyordu.
Buna göre;
devlet yönetiminde deneyime önem verildiği,
otorite boşluğunun siyasi birliği bozduğu,
JH. yönetim yetkisinin sadece atabeylere tanındığı
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

2. Selçuklularda şehzadeler küçük yaşlarda eyaletlere melik 6 olarak gönderiliyordu. Kendilerini yetiştirmek ve işlerini idare etmek üzere kendilerine birer atabey tayin ediliyordu. İlerleyen zamanlarda da şehzadelerin veziri ve kumandanı $ olarak kalan bu atabeyler, onların devlet adamı olarak S yetiştirilmelerinde faydalı oluyorlardı. Ancak merkezî ikti- A darin gücünü kaybettiği durumlarda ise bazı atabeylerin R melikleri sultan olma konusunda kışkırtarak güçlerini artır- M mak istemeleri ciddi bir takım sonuçların yaşanmasına A neden oluyordu. Buna göre; devlet yönetiminde deneyime önem verildiği, otorite boşluğunun siyasi birliği bozduğu, JH. yönetim yetkisinin sadece atabeylere tanındığı yorumlarından hangileri yapılabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster