Soru:

2. Osman Bey Dönemi'nde Karacahisar'ın fethinden sonra şehirdeki kilise camiye çevrilmiş ve ulemadan Dursun Fakih buraya ilk Osm

2.
Osman Bey Dönemi'nde Karacahisar'ın fethinden sonra
şehirdeki kilise camiye çevrilmiş ve ulemadan Dursun
Fakih buraya ilk Osmanlı kadısı olarak tayin edilmiştir.
Ayrıca şehirde bir pazar kurularak vergi alınmaya
başlanmıştır.
5.
Bu bilgiye dayanarak Osman Bey Dönemi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Ticaretin geliştirilmek istendiğine
B. Teşkilatlanma faaliyetleri olduğuna
C) Hukuk alanında çalışmalar yapıldığına
D) Beylik gelirlerinin artırılmak istendiğine
E) İnanç özgürlüğünün yok sayıldığına

2. Osman Bey Dönemi'nde Karacahisar'ın fethinden sonra şehirdeki kilise camiye çevrilmiş ve ulemadan Dursun Fakih buraya ilk Osmanlı kadısı olarak tayin edilmiştir. Ayrıca şehirde bir pazar kurularak vergi alınmaya başlanmıştır. 5. Bu bilgiye dayanarak Osman Bey Dönemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Ticaretin geliştirilmek istendiğine B. Teşkilatlanma faaliyetleri olduğuna C) Hukuk alanında çalışmalar yapıldığına D) Beylik gelirlerinin artırılmak istendiğine E) İnanç özgürlüğünün yok sayıldığına

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster