Soru:

TEST-8 1. fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesinde Weya sırasında gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyet- lerden hangisin

TEST-8
1. fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesinde
Weya sırasında gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyet-
lerden hangisinin şehrin coğrafi konumuyla ilgili
olduğu söylenebilir?
A) Hem karadan hem de denizden kuşatma gerçekles
/
tilmesinin
B) Surları yıkabilecek çapta toplar yaptırmasının
C) Avrupa'dan gelebilecek yardımlara karşı önlem
almasının
D) Hareket kabiliyetine sahip tekerlekli kuleler yaptır-
masının
E) Aşırtma gülleler atabilen havan topları yaptırması-
nin

TEST-8 1. fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesinde Weya sırasında gerçekleştirdiği aşağıdaki faaliyet- lerden hangisinin şehrin coğrafi konumuyla ilgili olduğu söylenebilir? A) Hem karadan hem de denizden kuşatma gerçekles / tilmesinin B) Surları yıkabilecek çapta toplar yaptırmasının C) Avrupa'dan gelebilecek yardımlara karşı önlem almasının D) Hareket kabiliyetine sahip tekerlekli kuleler yaptır- masının E) Aşırtma gülleler atabilen havan topları yaptırması- nin

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster