Soru:

Muhyiddin Arabî, 1165-1240 yılları arasında yaşamış olup İslam dünyasının en meşhur sûfîlerinden olup fikirleri, ta- lebesi ve m

Muhyiddin Arabî, 1165-1240 yılları arasında yaşamış olup
İslam dünyasının en meşhur sûfîlerinden olup fikirleri, ta-
lebesi ve manevi evladı kabul ettiği bu şahsiyet tarafından
devam ettirilmiştir.
Bu bilgide sözü edilen şahsiyet aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Ahi Evran
B) Necmeddin Dâye
C) Sadreddin Konevi
D) Hacı Bayram-ı Veli
E) Mevlânâ Celaleddin-i Rumî

Muhyiddin Arabî, 1165-1240 yılları arasında yaşamış olup İslam dünyasının en meşhur sûfîlerinden olup fikirleri, ta- lebesi ve manevi evladı kabul ettiği bu şahsiyet tarafından devam ettirilmiştir. Bu bilgide sözü edilen şahsiyet aşağıdakilerden han- gisidir? A) Ahi Evran B) Necmeddin Dâye C) Sadreddin Konevi D) Hacı Bayram-ı Veli E) Mevlânâ Celaleddin-i Rumî

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster