Soru:

5. Cem Sultan ile ikinci Bayezid arasındaki saltanat kav- gasi, Cem Sultan'ın önce Rodos Şövalyelerine, son- ra da Papa'ya sığın

5.
Cem Sultan ile ikinci Bayezid arasındaki saltanat kav-
gasi, Cem Sultan'ın önce Rodos Şövalyelerine, son-
ra da Papa'ya sığınması ile bir diş sorun haline gel-
miştir.
Bu durumun 15. yüzyıl sonlarında aşağıdakiler-
den hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
Osmanlı fetihlerinin yavaşlaması
B) Valide sultanların saltanata egemen olması
C) Ekber ve erşed sistemine geçilmesi
D) Veziriazamların yetkilerinin genişletilmesi
E) Hristiyanlardan alınan vergilerin artırılması

5. Cem Sultan ile ikinci Bayezid arasındaki saltanat kav- gasi, Cem Sultan'ın önce Rodos Şövalyelerine, son- ra da Papa'ya sığınması ile bir diş sorun haline gel- miştir. Bu durumun 15. yüzyıl sonlarında aşağıdakiler- den hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Osmanlı fetihlerinin yavaşlaması B) Valide sultanların saltanata egemen olması C) Ekber ve erşed sistemine geçilmesi D) Veziriazamların yetkilerinin genişletilmesi E) Hristiyanlardan alınan vergilerin artırılması

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster