Soru:

12. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güclendirmek için yapılan bir diğer uygulama da müsadere usulüdür. Usul- süz yollarla

12. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güclendirmek için
yapılan bir diğer uygulama da müsadere usulüdür. Usul-
süz yollarla servet edinilmesinin önüne geçmek isteyen-
leri cezalandırmak amacıyla devlet tarafından kişinin ma-
lina el konulması sistemi olan müsadere Hunlardan beri
uygulanmaktadır. Bu sistem ile kişisel mülk ve servetin ve-
raset yoluyla ailelerin elinde toplanması önlenmiştir.
Bu bilgilere göre müsadere sistemi ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?
A) ilk Türk devletlerinden itibaren rastlanılan bir uygula-
madir.
B) Aristokrat bir sınıfın oluşması önlenmeye çalışılmıştır.
Devlet adamlarının dürüst davranması amaçlanmıştır.
D) Özel
mülkiyete karşı çıkılmıştır.
Ey Kimi zaman hazineye gelir sağlamıştır.

12. Osmanlı Devleti'nde merkezi otoriteyi güclendirmek için yapılan bir diğer uygulama da müsadere usulüdür. Usul- süz yollarla servet edinilmesinin önüne geçmek isteyen- leri cezalandırmak amacıyla devlet tarafından kişinin ma- lina el konulması sistemi olan müsadere Hunlardan beri uygulanmaktadır. Bu sistem ile kişisel mülk ve servetin ve- raset yoluyla ailelerin elinde toplanması önlenmiştir. Bu bilgilere göre müsadere sistemi ile ilgili aşağıdaki- lerden hangisine ulaşılamaz? A) ilk Türk devletlerinden itibaren rastlanılan bir uygula- madir. B) Aristokrat bir sınıfın oluşması önlenmeye çalışılmıştır. Devlet adamlarının dürüst davranması amaçlanmıştır. D) Özel mülkiyete karşı çıkılmıştır. Ey Kimi zaman hazineye gelir sağlamıştır.

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster