Soru:

1. Tarım arazilerinin kişilere işletmesi için verilmesi II. Köylünün ölümü halinde toprağı işlet- me hakkının erkek çocuğuna kal

1.
Tarım arazilerinin kişilere işletmesi
için verilmesi
II. Köylünün ölümü halinde toprağı işlet-
me hakkının erkek çocuğuna kalabil-
mesi
III. Dirlik arazinin devlet tarafından mü-
sadere edilebilmesi
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı
Devleti'nde görülen uygulamalar ara-
sindadır?
A) Yalnız!
B) Yalnız 11 C) Yalnız III
D) I ve II E) I, II ve III
dakilerden

1. Tarım arazilerinin kişilere işletmesi için verilmesi II. Köylünün ölümü halinde toprağı işlet- me hakkının erkek çocuğuna kalabil- mesi III. Dirlik arazinin devlet tarafından mü- sadere edilebilmesi Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde görülen uygulamalar ara- sindadır? A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III dakilerden

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster