Soru:

6. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yönetim alanında gö- rülen gelişmelerden bazıları şunlardır; I. kafes usulü uygulaması baş

6. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yönetim alanında gö-
rülen gelişmelerden bazıları şunlardır;
I. kafes usulü uygulaması başlatılmıştır.
II. Şehzadelerin sancakta görev alması uygulaması
sona ermiştir.
III. Ekber ve Erşed kuralı uygulanmıştır.
Bu uygulamalardan hangileri deneyimsiz padişahla-
rin tahta çıkmasına yol açmıştır?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, II ve II
mec

6. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yönetim alanında gö- rülen gelişmelerden bazıları şunlardır; I. kafes usulü uygulaması başlatılmıştır. II. Şehzadelerin sancakta görev alması uygulaması sona ermiştir. III. Ekber ve Erşed kuralı uygulanmıştır. Bu uygulamalardan hangileri deneyimsiz padişahla- rin tahta çıkmasına yol açmıştır? A) Yalnız ! B) Yalnız II D) I ve II C) Yalnız III E) I, II ve II mec

Beylikten Devlete (1300-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster