Soru:

6. Fuat Köprülü, H. A. Gibbons, P. Wittek gibi bazı önemli tarihçilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve kısa zamanda büyümesi il

6.
Fuat Köprülü, H. A. Gibbons, P. Wittek gibi bazı
önemli tarihçilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşu
ve kısa zamanda büyümesi ile ilgili farklı görüş-
lere sahip olmasının Yemel gerekçesinin aşağıda-
kilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A) Farklı alanlarda uzmanlıklarının bulunması
B) Genel bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri
Hikâyeci tarih yazımının temsilcileri olmaları
Dönene ait yeterli tarihsel kaynakların olmaması
E) Sosyal tarih anlayışından uzak olmaları
Sarmal Tarih Soru Bankası

6. Fuat Köprülü, H. A. Gibbons, P. Wittek gibi bazı önemli tarihçilerin Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve kısa zamanda büyümesi ile ilgili farklı görüş- lere sahip olmasının Yemel gerekçesinin aşağıda- kilerden hangisi olduğu söylenebilir? A) Farklı alanlarda uzmanlıklarının bulunması B) Genel bilgiler doğrultusunda hareket etmeleri Hikâyeci tarih yazımının temsilcileri olmaları Dönene ait yeterli tarihsel kaynakların olmaması E) Sosyal tarih anlayışından uzak olmaları Sarmal Tarih Soru Bankası

Beylikten Devlete (1300-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster