Soru:

4. Tarih öğretmeni öğrencilerinin arasından beş kişilik bir grup oluşturmuş ve bu öğrencilerinden Osmanlı Devleti hakkında bildi

4. Tarih öğretmeni öğrencilerinin arasından beş kişilik bir grup
oluşturmuş ve bu öğrencilerinden Osmanlı Devleti hakkında
bildiklerini söylemelerini istemiştir.
Bu grupta yer alan aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ver-
diği bilgi yanlıştır?
A) Faruk Bizans'ın batısında bir uç beyliği olarak kurulmuştur.
B) Kaan: Kendinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak
merkeziyetçi devlet yapılanmasını benimsemiştir.
C) Dilem: Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren padişahlar
halife unvanını kullanmaya başlamıştır.
D) Kürşat: Ekber ve Erşet Sistemi'ne geçilmesiyle veraset siste-
mindeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır.
E) Berna: 1876'da meşrutiyetin ilan edilmesiyle halk ilk kez pa-
dişahın yanında yönetime katılmıştır.

4. Tarih öğretmeni öğrencilerinin arasından beş kişilik bir grup oluşturmuş ve bu öğrencilerinden Osmanlı Devleti hakkında bildiklerini söylemelerini istemiştir. Bu grupta yer alan aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ver- diği bilgi yanlıştır? A) Faruk Bizans'ın batısında bir uç beyliği olarak kurulmuştur. B) Kaan: Kendinden önceki Türk devletlerinden farklı olarak merkeziyetçi devlet yapılanmasını benimsemiştir. C) Dilem: Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren padişahlar halife unvanını kullanmaya başlamıştır. D) Kürşat: Ekber ve Erşet Sistemi'ne geçilmesiyle veraset siste- mindeki belirsizlik ortadan kaldırılmıştır. E) Berna: 1876'da meşrutiyetin ilan edilmesiyle halk ilk kez pa- dişahın yanında yönetime katılmıştır.

Beylikten Devlete (1300-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster