Soru:

21. Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da çok fazla toprak kaybeden Osmanlı Devleti aynı kayıpları Balkanlar'da ya- şamamıştır. Bu

21. Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da çok fazla toprak
kaybeden Osmanlı Devleti aynı kayıpları Balkanlar'da ya-
şamamıştır.
Bu durumun nedeni olarak,
1. Ingiltere ve Fransa arasında devam eden Yüzyıl Sa-
vaşları,
II. Balkanlarda uygulanan iskan politikasının etkisi,
III. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı adaletli ve hoşgörülü
politikalarının etkisi
durumlarından hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız !
B) I ve II
D) Il ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
2

21. Ankara Savaşı'ndan sonra Anadolu'da çok fazla toprak kaybeden Osmanlı Devleti aynı kayıpları Balkanlar'da ya- şamamıştır. Bu durumun nedeni olarak, 1. Ingiltere ve Fransa arasında devam eden Yüzyıl Sa- vaşları, II. Balkanlarda uygulanan iskan politikasının etkisi, III. Osmanlı Devleti'nin uyguladığı adaletli ve hoşgörülü politikalarının etkisi durumlarından hangileri gösterilebilir? A) Yalnız ! B) I ve II D) Il ve III C) I ve III E) I, II ve III 2

Beylikten Devlete (1300-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster