Soru:

1 L G 1 S A R M A L 42. Orhan Bey'in 1326'da Bursa'yı fethetmesinin ardından Osmanlı beyliği, komşuları olan Türkmen beyliklerin

1
L
G
1
S
A
R
M
A
L
42. Orhan Bey'in 1326'da Bursa'yı fethetmesinin
ardından Osmanlı beyliği, komşuları olan Türkmen
beyliklerinin daha çok dikkatini çekmiştir. Orhan
Bey de Bizans İmparatorluğu'na karşı kazandı-
ği başarıların ardından askeri faaliyetlerini daha
da yoğunlaştırmak için komşusu olan beyliklerin
insan gücüne ihtiyaç duymuştur.
7
Bu durumun;
1. Karesioğulları'nın Osmanlı hâkimiyetine gir-
mesi/
II. Türk siyasi birliğinin bozulması
III. gaza politikasının terk edilmesi
gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söyle-
nebilir?
Yalniz !
B) Yalnız 11
D) I ve 1
C) Yalnız III
E) I ve III

1 L G 1 S A R M A L 42. Orhan Bey'in 1326'da Bursa'yı fethetmesinin ardından Osmanlı beyliği, komşuları olan Türkmen beyliklerinin daha çok dikkatini çekmiştir. Orhan Bey de Bizans İmparatorluğu'na karşı kazandı- ği başarıların ardından askeri faaliyetlerini daha da yoğunlaştırmak için komşusu olan beyliklerin insan gücüne ihtiyaç duymuştur. 7 Bu durumun; 1. Karesioğulları'nın Osmanlı hâkimiyetine gir- mesi/ II. Türk siyasi birliğinin bozulması III. gaza politikasının terk edilmesi gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söyle- nebilir? Yalniz ! B) Yalnız 11 D) I ve 1 C) Yalnız III E) I ve III

Beylikten Devlete (1300-1453) ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster