Soru:

SOSYAL BİLİMLER TESTI 16 18. poğal ve beşeri unsurlar birbirle leşim içindedir. Aşağıdaki durumlardan ha. yetler üzerindeki olum

SOSYAL BİLİMLER TESTI
16
18. poğal ve beşeri unsurlar birbirle
leşim içindedir.
Aşağıdaki durumlardan ha.
yetler üzerindeki olumsuz
daha fazladır?
A) italya'da Etna Yanard-
geçirimli olması sonu
nin azalmasının
UNESCO "Savaş, insanların düşüncelerinde başla-
maktadır. Bu nedenle do barışın savunulması on-
celikle insanın düşüncesinde gerçekleştirilmelidir."
ilkesini tam dünyaya yaymaya uğraşmaktadır.
Atatürk'ün,
UNESCO'nun kuruluşundan yıllar
önce söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde
bu ilkenin dile getirildiği savunulabilir?
A) Ne kadar zengin ve müreffen olursa olsun ba-
ģimsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık
karşısında aşak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık olamaz.
B) Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bul-
duğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren
c
CB) Şiddetli lodos ned
deniz ulaşımının
C) Izlanda'da mey
sonucu kül ve
kilemesinin
D) Konya Havz
tarım alanla
E) Antalya ke
lezlering
adamlar olmatryız.
C) Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve
kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.
D) Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffa-
klyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
E) Her birey istediğini düşünmek, istediğine inan-
mak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip ol-
mak... hak ve özgürlüğüne sahiptir.
19. Arazide y
büyük ö!
cilaridi
lirleye
bulm

SOSYAL BİLİMLER TESTI 16 18. poğal ve beşeri unsurlar birbirle leşim içindedir. Aşağıdaki durumlardan ha. yetler üzerindeki olumsuz daha fazladır? A) italya'da Etna Yanard- geçirimli olması sonu nin azalmasının UNESCO "Savaş, insanların düşüncelerinde başla- maktadır. Bu nedenle do barışın savunulması on- celikle insanın düşüncesinde gerçekleştirilmelidir." ilkesini tam dünyaya yaymaya uğraşmaktadır. Atatürk'ün, UNESCO'nun kuruluşundan yıllar önce söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde bu ilkenin dile getirildiği savunulabilir? A) Ne kadar zengin ve müreffen olursa olsun ba- ģimsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında aşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz. B) Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bul- duğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren c CB) Şiddetli lodos ned deniz ulaşımının C) Izlanda'da mey sonucu kül ve kilemesinin D) Konya Havz tarım alanla E) Antalya ke lezlering adamlar olmatryız. C) Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir. D) Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffa- klyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. E) Her birey istediğini düşünmek, istediğine inan- mak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip ol- mak... hak ve özgürlüğüne sahiptir. 19. Arazide y büyük ö! cilaridi lirleye bulm

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster