Soru:

k INFORMAL YAYINLARI 5. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra zaman için- de gerçekleşen, 1. Meclis hükümeti sistemi yerine k

k
INFORMAL YAYINLARI
5.
Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra zaman için-
de gerçekleşen,
1. Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi
II. İki dereceli seçim sistemi yerine tek dereceli seçim sis-
teminin kabul edilmesi
III. Tek parti döneminden çok partili döneme geçilmesi
gelişmelerinden hangileriyle, farklı siyasi görüşlerin
yönetime katılmasının sağlandığı savunulabilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) Yalnız 111
D) I ve III
E) I, II ve III
(2006-JANU)
3

k INFORMAL YAYINLARI 5. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra zaman için- de gerçekleşen, 1. Meclis hükümeti sistemi yerine kabine sistemine geçilmesi II. İki dereceli seçim sistemi yerine tek dereceli seçim sis- teminin kabul edilmesi III. Tek parti döneminden çok partili döneme geçilmesi gelişmelerinden hangileriyle, farklı siyasi görüşlerin yönetime katılmasının sağlandığı savunulabilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız 111 D) I ve III E) I, II ve III (2006-JANU) 3

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster