Soru:

e 18) Aşağıdakilerden hangisi, Siyasal alanda yapılan devrimlerden biri sayılamaz? A) Cumhuriyetin ilânı B) Saltanatın kaldırılm

e
18) Aşağıdakilerden hangisi, Siyasal alanda yapılan devrimlerden biri sayılamaz?
A) Cumhuriyetin ilânı
B) Saltanatın kaldırılması
C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması
EX Medenî Kanun'un kabûlü

e 18) Aşağıdakilerden hangisi, Siyasal alanda yapılan devrimlerden biri sayılamaz? A) Cumhuriyetin ilânı B) Saltanatın kaldırılması C) Kadınlara seçme-seçilme hakkının verilmesi D) Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kurulması EX Medenî Kanun'un kabûlü

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster