Soru:

5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklâle sahip ol- mak

5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet
olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklâle sahip ol-
makla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde
olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan-
lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık görülemez."
Atatürk'ün bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han-
gisinin doğrudan bir sonucudur?
A) Cumburiyetçilik
C) Halkçılık
E) Devletçilik
B) Milliyetçilik
D) Laiklik

5. "Temel hedef, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu hedef ancak tam istiklâle sahip ol- makla gerçekleştirilebilir. Ne kadar zengin ve bolluk içinde olursa olsun, istiklalden yoksun bir millet, medeni insan- lik dünyası karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık görülemez." Atatürk'ün bu sözleri, aşağıda yer alan ilkelerden han- gisinin doğrudan bir sonucudur? A) Cumburiyetçilik C) Halkçılık E) Devletçilik B) Milliyetçilik D) Laiklik

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster