Soru:

16. UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başla- maktadır. Bu nedenle de barışın savunulması ön- celikle insanın düşüncesinde

16. UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başla-
maktadır. Bu nedenle de barışın savunulması ön-
celikle insanın düşüncesinde gerçekleştirilmelidir."
ilkesini tüm dünyaya yaymaya uğraşmaktadır.
Atatürk'ün, UNESCO'nun kuruluşundan yıllar
önce söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde
bu ilkenin dile getirildiği savunulabilir?
A) Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun ba-
ğımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık
karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir
muameleye layık olamaz.
B) Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bul-
duğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren
adamlar olmalıyız.
C) Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve
kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir.
D) Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffa-
kiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.
E) Her birey istediğini düşünmek, istediğine inan-
mak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip ol-
mak... hak ve özgürlüğüne sahiptir.

16. UNESCO “Savaş, insanların düşüncelerinde başla- maktadır. Bu nedenle de barışın savunulması ön- celikle insanın düşüncesinde gerçekleştirilmelidir." ilkesini tüm dünyaya yaymaya uğraşmaktadır. Atatürk'ün, UNESCO'nun kuruluşundan yıllar önce söylediği aşağıdaki sözlerinin hangisinde bu ilkenin dile getirildiği savunulabilir? A) Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun ba- ğımsızlıktan yoksun bir millet, medeni insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye layık olamaz. B) Biz daima gerçeği arayan ve onu buldukça, bul- duğumuza kani oldukça ifadeye cüret gösteren adamlar olmalıyız. C) Dünya vatandaşları kıskançlık, açgözlülük ve kinden uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir. D) Her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffa- kiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. E) Her birey istediğini düşünmek, istediğine inan- mak, kendine özgü siyasal bir fikre sahip ol- mak... hak ve özgürlüğüne sahiptir.