Soru:

1. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörü ülke vati- rimlarına yöneltebilmek amacıyla 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmı

1.
Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörü ülke vati-
rimlarına yöneltebilmek amacıyla 1927'de Teşvik-i
Sanayi Kanunu çıkarılmış ancak bu kanuna rağmen
özel sektörden istenilen sonuç alınamamıştır.
Teşvik-i Sanayi'nin başarısız olmasında;
1. ekonomide devletçilik prensibinin benimsenmesi,
II. gerekli sermayenin olmayışı,
III. teknik personel eksikliği
el durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu-
nulabilir?
!
A) Yalnız BL Yalnız
III C) I ve 11
D) IL MIO E) I, lo vem

1. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörü ülke vati- rimlarına yöneltebilmek amacıyla 1927'de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmış ancak bu kanuna rağmen özel sektörden istenilen sonuç alınamamıştır. Teşvik-i Sanayi'nin başarısız olmasında; 1. ekonomide devletçilik prensibinin benimsenmesi, II. gerekli sermayenin olmayışı, III. teknik personel eksikliği el durumlarından hangilerinin etkili olduğu savu- nulabilir? ! A) Yalnız BL Yalnız III C) I ve 11 D) IL MIO E) I, lo vem

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürkçülük ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster