Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 5. Türkiye 1936'da Milletler Cemiyeti'nden, Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, boğazların Türkiye'nin soru

TYT/Sosyal Bilimler
5. Türkiye 1936'da Milletler Cemiyeti'nden,
Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, boğazların
Türkiye'nin sorumluluğuna bırakılması şayet bu B
kabul edilmezse boğazların silahlandırılabilmesi
konusunda yetki talep etmiştir.
Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'nden bu şekil
talepte bulunmasına aşağıdaki gelişmelerden
hangisinin etki etmediği savunulur?
A) Hitler'in izlediği saldırgan politika
B) Japonya'nın Asya'da yayılmacı politikası
C) Boğazların güvenliğinin tehdit altında olması
D) İtalya'nın “Bizim Deniz" politikası izlemesi
E) Bolşevik Devrimi ile Sovyet Rusya'nın kurul-
masi
6. Aşağıdaki haritada, 10° Doğu boylamındaki
obro barokot

TYT/Sosyal Bilimler 5. Türkiye 1936'da Milletler Cemiyeti'nden, Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması, boğazların Türkiye'nin sorumluluğuna bırakılması şayet bu B kabul edilmezse boğazların silahlandırılabilmesi konusunda yetki talep etmiştir. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'nden bu şekil talepte bulunmasına aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etki etmediği savunulur? A) Hitler'in izlediği saldırgan politika B) Japonya'nın Asya'da yayılmacı politikası C) Boğazların güvenliğinin tehdit altında olması D) İtalya'nın “Bizim Deniz" politikası izlemesi E) Bolşevik Devrimi ile Sovyet Rusya'nın kurul- masi 6. Aşağıdaki haritada, 10° Doğu boylamındaki obro barokot

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster