Soru:

m TEST nde tarımın ge Atatürk İnkılapları - IV cumhuriyet Dönemi'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle azınlıkların da Türk huk

m TEST
nde tarımın ge
Atatürk İnkılapları - IV
cumhuriyet Dönemi'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle
azınlıkların da Türk hukuk sistemine uyması kabul edilmiş-
5.
ir?
Osman
(Osma
daki bi
A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu
B) Türk Medeni Kanunu
Lozan Barış Antlaşması
D) Mecelle
E) 1924 Anayasası
A) Sür
C) De
6.
inden
Cu
ulu
Kadınlara siyasi hakların verilmesi
Soyadı Kanunu
Cumhuriyet'in ilanı
A)
B
Cumhuriyet Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden hangileri
lusal egemenlik anlayışının bir qereği olarak orta mila

m TEST nde tarımın ge Atatürk İnkılapları - IV cumhuriyet Dönemi'nde aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle azınlıkların da Türk hukuk sistemine uyması kabul edilmiş- 5. ir? Osman (Osma daki bi A) Teşkilat-ı Esasiye Kanunu B) Türk Medeni Kanunu Lozan Barış Antlaşması D) Mecelle E) 1924 Anayasası A) Sür C) De 6. inden Cu ulu Kadınlara siyasi hakların verilmesi Soyadı Kanunu Cumhuriyet'in ilanı A) B Cumhuriyet Dönemi'nde yaşanan gelişmelerden hangileri lusal egemenlik anlayışının bir qereği olarak orta mila

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster