Soru:

4. Cumhuriyet Dönemi Türkiye iç ve dış politikası, "Yurtta Barış. Dünyada Barış" ilkesi etrafında şekillenmiştir. Bu doğrultuda,

4. Cumhuriyet Dönemi Türkiye iç ve dış politikası, "Yurtta Barış.
Dünyada Barış" ilkesi etrafında şekillenmiştir. Bu doğrultuda,
Lozan'da çözüme kavuşturulamayan ve Lozan sonrası meyda-
na gelen sorunlar çözümlenmek istenmiştir.
Buna göre,
I. İngiltere ile Musul Sorunu
II. Fransa ile Dış Borçlar ve Yabancı Okullar Sorunu
III. Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi Sorunu
IV. Milletler Cemiyetine üyelik
V. Balkan Antantı ve Sadabat Paktlarının yapılması
gibi gelişmeler dikkate alındığında hangisi veya hangileri
daha çok egemenlik haklarımızı ve sınırlarımızı korumaya
yöneliktir?
A) I, II ve IV B) II, III ve v C) I, II ve III
D) I ve IV
E) I, II, III, IV ve v

4. Cumhuriyet Dönemi Türkiye iç ve dış politikası, "Yurtta Barış. Dünyada Barış" ilkesi etrafında şekillenmiştir. Bu doğrultuda, Lozan'da çözüme kavuşturulamayan ve Lozan sonrası meyda- na gelen sorunlar çözümlenmek istenmiştir. Buna göre, I. İngiltere ile Musul Sorunu II. Fransa ile Dış Borçlar ve Yabancı Okullar Sorunu III. Yunanistan ile Nüfus Mübadelesi Sorunu IV. Milletler Cemiyetine üyelik V. Balkan Antantı ve Sadabat Paktlarının yapılması gibi gelişmeler dikkate alındığında hangisi veya hangileri daha çok egemenlik haklarımızı ve sınırlarımızı korumaya yöneliktir? A) I, II ve IV B) II, III ve v C) I, II ve III D) I ve IV E) I, II, III, IV ve v

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster