Soru:

2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler lesti için ayrıla 1. Atatürk, "Dışişlerinde dürüst ve açık olan siyaseti- miz,

2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler lesti için ayrıla
1.
Atatürk, "Dışişlerinde dürüst ve açık olan siyaseti-
miz, özellikle barış fikrine dayalıdır... Milletlerarası
barış havasının korunması için, Türkiye Cumhuriye-
ti yapabileceği herhangi bir hizmetten geri kalmaya-
caktır." demiştir.
Buna göre Türkiye'nin,
I. Briand - Kellogg Paktı'na katılması,
II. kapitülasyonları kaldırması,
III. dış borçları ödemesi
faaliyetlerinden hangilerinin öncelikle bu amaç
doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) Il ve III

2. Cevaplarinizi, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler lesti için ayrıla 1. Atatürk, "Dışişlerinde dürüst ve açık olan siyaseti- miz, özellikle barış fikrine dayalıdır... Milletlerarası barış havasının korunması için, Türkiye Cumhuriye- ti yapabileceği herhangi bir hizmetten geri kalmaya- caktır." demiştir. Buna göre Türkiye'nin, I. Briand - Kellogg Paktı'na katılması, II. kapitülasyonları kaldırması, III. dış borçları ödemesi faaliyetlerinden hangilerinin öncelikle bu amaç doğrultusunda gerçekleştirildiği savunulabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) Il ve III

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster