Soru:

2. Atatürk'ün 1932'de: "Versailles Antlaşması Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden hiçbirini yok edemediği gibi, aksine düşman

2. Atatürk'ün 1932'de: "Versailles Antlaşması Birinci Dünya
Savaşı'nın nedenlerinden hiçbirini yok edemediği gibi,
aksine düşman devletler arasındaki uçurumu büsbütün
derinleştirmiştir. Çünkü yenen devletler, yenilenlere barış
şartlarını zorla kabul ettirirken sadece düşmanlık
duygularından beslenmişlerdir. Böylelikle bugün, içinde
yaşadığımız barış dönemi sadece ateşkesten ibaret
kalmıştır." demiştir.
pinto D
do
olarakes
Atatürk, dünyadaki durumu "ateşkes dönemi" olarak
değerlendirmekle aşağıdakilerden hangisini kastetmiş
olabilir?
A) Devletler arası ilişkilerin kesintiye uğrayacağı
B) Yakın dönemde yeni bir savaşın başlayacağı
C) Demokrasiye dayalı yönetimlerin yaygınlaşacağı
Barış antlaşmalarının kısa sürede imzalanamayacağı
È Uluslararası ilişkilerde bloklaşmaların sonlanacağı

2. Atatürk'ün 1932'de: "Versailles Antlaşması Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden hiçbirini yok edemediği gibi, aksine düşman devletler arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Çünkü yenen devletler, yenilenlere barış şartlarını zorla kabul ettirirken sadece düşmanlık duygularından beslenmişlerdir. Böylelikle bugün, içinde yaşadığımız barış dönemi sadece ateşkesten ibaret kalmıştır." demiştir. pinto D do olarakes Atatürk, dünyadaki durumu "ateşkes dönemi" olarak değerlendirmekle aşağıdakilerden hangisini kastetmiş olabilir? A) Devletler arası ilişkilerin kesintiye uğrayacağı B) Yakın dönemde yeni bir savaşın başlayacağı C) Demokrasiye dayalı yönetimlerin yaygınlaşacağı Barış antlaşmalarının kısa sürede imzalanamayacağı È Uluslararası ilişkilerde bloklaşmaların sonlanacağı