Soru:

15. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Bulgaristan; ağır şartlar içeren Neully Barış Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmış,

15. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Bulgaristan;
ağır şartlar içeren Neully Barış Antlaşması'nı imzalamak
zorunda kalmış, bu durum Bulgaristan'da hoşnutsuzluk
yaratmış, bundan sonra Bulgaristan kaybettiği yerleri
geri alma politikası izlemiştir.
Bulgaristan bu nedenle Türkiye'nin içinde yer aldığı
aşağıdaki gelişmelerin hangisinden rahatsız
olmuştur?
A) Sadabad Paktı'nın oluşumundan
B) İngiltere ile Musul sorununun çözümünden
C) Fransa ile Suriye sınırı sorununun çözümünden
D) Balkan Antantı'nın oluşumunda Türkiye'nin aktif rol
oynamasından
E) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olmasından

15. Birinci Dünya Savaşı'ndan mağlup çıkan Bulgaristan; ağır şartlar içeren Neully Barış Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmış, bu durum Bulgaristan'da hoşnutsuzluk yaratmış, bundan sonra Bulgaristan kaybettiği yerleri geri alma politikası izlemiştir. Bulgaristan bu nedenle Türkiye'nin içinde yer aldığı aşağıdaki gelişmelerin hangisinden rahatsız olmuştur? A) Sadabad Paktı'nın oluşumundan B) İngiltere ile Musul sorununun çözümünden C) Fransa ile Suriye sınırı sorununun çözümünden D) Balkan Antantı'nın oluşumunda Türkiye'nin aktif rol oynamasından E) Türkiye'nin Milletler Cemiyetine üye olmasından

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster