Soru:

14. Atatürk Dönemi'nde Türkiye, izlediği barışçı dış po- litika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur. o dönemde, Türki

14. Atatürk Dönemi'nde Türkiye, izlediği barışçı dış po-
litika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur.
o dönemde, Türkiye'nin bu konuma ulaşmasın-
da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi ol-
mamıştır?
A Milletler Cemiyetine üye olunması
Balkan Antantı'nın imzalanması
Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassas
bir denge kurulması
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO)
üye olunması
9 E) Sadabat Paktı'nın imzalanması

14. Atatürk Dönemi'nde Türkiye, izlediği barışçı dış po- litika sayesinde bölgede bir istikrar unsuru olmuştur. o dönemde, Türkiye'nin bu konuma ulaşmasın- da aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi ol- mamıştır? A Milletler Cemiyetine üye olunması Balkan Antantı'nın imzalanması Batılı ülkeler ile Sovyetler Birliği arasında hassas bir denge kurulması Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütüne (NATO) üye olunması 9 E) Sadabat Paktı'nın imzalanması

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster