Soru:

Terakkipe ğünde lib 1. Halifel II . ekona leşme II. dini i 10. Mussolini 1923'te İtalya Senatosundaki söylevinde "İtalya bir tek

Terakkipe
ğünde lib
1. Halifel
II
. ekona
leşme
II. dini i
10. Mussolini 1923'te İtalya Senatosundaki söylevinde
"İtalya bir tek denize kapanıp kalamaz. Bu deniz Ad-
riyatik olsa bile. Adriyatik'ten başka Akdeniz vardır
demiştir.
Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde etkili ol-
duğu söylenemez?
At İtalya'nın yayılmacı politika izlemesinde
B) Doğu Akdeniz ülkelerinde büyük bir huzursuzluk
yaşanmasında
c) Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurma idealinin
İtalyan dış siyaseti hâline gelmesinde
İtalya'nın dış politikada SSCB ile yakınlaşmaya
başlamasında
durumla
A) Yaln
E) Balkan Antantının kurulmasında
Bring
tan, a
Zala

Terakkipe ğünde lib 1. Halifel II . ekona leşme II. dini i 10. Mussolini 1923'te İtalya Senatosundaki söylevinde "İtalya bir tek denize kapanıp kalamaz. Bu deniz Ad- riyatik olsa bile. Adriyatik'ten başka Akdeniz vardır demiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinde etkili ol- duğu söylenemez? At İtalya'nın yayılmacı politika izlemesinde B) Doğu Akdeniz ülkelerinde büyük bir huzursuzluk yaşanmasında c) Roma İmparatorluğu'nu yeniden kurma idealinin İtalyan dış siyaseti hâline gelmesinde İtalya'nın dış politikada SSCB ile yakınlaşmaya başlamasında durumla A) Yaln E) Balkan Antantının kurulmasında Bring tan, a Zala

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster