Soru:

TBMM, Lozan'a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Bu duru

TBMM, Lozan'a gönderilen heyetten
kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu
konularında kesinlikle taviz verilmemesini
istemiştir.
Bu durum aşağıda verilenlerden
hangisiyle açıklanabilir?
A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği
B) Ekonomik taviz verilebileceği
C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği
D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz
verilmeyeceği
E) TBMM'de ekonomik sıkıntılar
yaşandığı

TBMM, Lozan'a gönderilen heyetten kapitülasyonlar ve Ermeni Yurdu konularında kesinlikle taviz verilmemesini istemiştir. Bu durum aşağıda verilenlerden hangisiyle açıklanabilir? A) Azınlıklara hiçbir hak verilmeyeceği B) Ekonomik taviz verilebileceği C) Ermenilerle hâlâ mücadele edildiği D) Bağımsızlıktan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği E) TBMM'de ekonomik sıkıntılar yaşandığı

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster