Soru:

ila- Buna göre Istanbul masında etkili olan unsur aşağıdakilerden hangisi- dir? B) Gaza cihat anlayışı D) Oligarşik yönetim A) J

ila-
Buna göre Istanbul
masında etkili olan unsur aşağıdakilerden hangisi-
dir?
B) Gaza cihat anlayışı
D) Oligarşik yönetim
A) Jeopolitik konum
C) Vergi düşüklüğü
E) Hoşgörü politikası
ine
can-
Det-
a
ri-
lla
ari,
bu
k-
ini
Sultan Melikşah 38 yaşında öldüğünde geride kaş-
gar'dan Marmara Denizi'ne, Kafkaslardan Yemen ve
Aden'e kadar uzanan büyük bir imparatorluk bırakmıştı.
Melikşah'ın ölümünden hemen sonra eşi Terken Hatun,
halifenin onayını alarak 1092'de 4 yaşındaki oğlu adına
Bağdat'ta hutbe okuttu. Melikşah'ın diğer oğlu Berkya-
ruk, kardeşiyle girdiği taht mücadelesini kazanarak tahta
çıktı. Ancak Terken Hatun, saltanatı ele geçirmek için
önce Berkyaruk'un dayısı İsmail Yakuti'yi daha sonra
da amcası Tutuş'u yönetime karşı isyan ettirdi. Ülkenin
batısındaki bu taht mücadelelerini kazanan Berkyaruk,
bu kez de devletin doğusunda isyan eden diğer amcası
Arslan Argun'u bertaraf etti ve böylece hâkimiyetini pe-
kiştirdi.
Bu bilgilere göre Selçukluların fetret devrine girme-
sinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy-
Tenebilir?
se
en
r.
A) Devletin sık sık istilaya uğraması
B) Haçlı Seferlerinin başlaması
C) Kadınların ve askerlerin tahta geçebilmesi
D) Devlet hanedanın ortak malıdır anlayışının sürmesi
E) Türkmenlerin devlete küstürülmesi
12
Diğer sayfaya geçiniz.

ila- Buna göre Istanbul masında etkili olan unsur aşağıdakilerden hangisi- dir? B) Gaza cihat anlayışı D) Oligarşik yönetim A) Jeopolitik konum C) Vergi düşüklüğü E) Hoşgörü politikası ine can- Det- a ri- lla ari, bu k- ini Sultan Melikşah 38 yaşında öldüğünde geride kaş- gar'dan Marmara Denizi'ne, Kafkaslardan Yemen ve Aden'e kadar uzanan büyük bir imparatorluk bırakmıştı. Melikşah'ın ölümünden hemen sonra eşi Terken Hatun, halifenin onayını alarak 1092'de 4 yaşındaki oğlu adına Bağdat'ta hutbe okuttu. Melikşah'ın diğer oğlu Berkya- ruk, kardeşiyle girdiği taht mücadelesini kazanarak tahta çıktı. Ancak Terken Hatun, saltanatı ele geçirmek için önce Berkyaruk'un dayısı İsmail Yakuti'yi daha sonra da amcası Tutuş'u yönetime karşı isyan ettirdi. Ülkenin batısındaki bu taht mücadelelerini kazanan Berkyaruk, bu kez de devletin doğusunda isyan eden diğer amcası Arslan Argun'u bertaraf etti ve böylece hâkimiyetini pe- kiştirdi. Bu bilgilere göre Selçukluların fetret devrine girme- sinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söy- Tenebilir? se en r. A) Devletin sık sık istilaya uğraması B) Haçlı Seferlerinin başlaması C) Kadınların ve askerlerin tahta geçebilmesi D) Devlet hanedanın ortak malıdır anlayışının sürmesi E) Türkmenlerin devlete küstürülmesi 12 Diğer sayfaya geçiniz.

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster