Soru:

B) II A) 1 C) III 13. Abbasi Devleti'nde Halife Mansur Dönemi'nde, Arap ve mevali arasındaki fark ortadan kalkmıştır ve İranlıla

B) II
A) 1
C) III
13. Abbasi Devleti'nde Halife Mansur Dönemi'nde, Arap ve
mevali arasındaki fark ortadan kalkmıştır ve İranlılar, der
let içinde etkin hâle gelmiştir. Abbasi halifeleri, Sasanilerin
yönetim yapısını ömek alarak vezirlik kurumunu kurmuştur.
Mansur Dönemi'nde Anadolu'ya akınlar yapılmış ve Halife
Mehdi Dönemi'nde Bizans vergiye bağlanmıştır. Abbasi
Devleti, ---- zamanında en parlak günlerini yaşamıştır.
Parçada yer alan boşluğa aşağıdaki halifelerden hangisi
getirilmelidir?
A) Harun Reşid
B) Mu'tasim
C) Kâdir-Billah
D) Me'mûn
E) Râşid-Billah

B) II A) 1 C) III 13. Abbasi Devleti'nde Halife Mansur Dönemi'nde, Arap ve mevali arasındaki fark ortadan kalkmıştır ve İranlılar, der let içinde etkin hâle gelmiştir. Abbasi halifeleri, Sasanilerin yönetim yapısını ömek alarak vezirlik kurumunu kurmuştur. Mansur Dönemi'nde Anadolu'ya akınlar yapılmış ve Halife Mehdi Dönemi'nde Bizans vergiye bağlanmıştır. Abbasi Devleti, ---- zamanında en parlak günlerini yaşamıştır. Parçada yer alan boşluğa aşağıdaki halifelerden hangisi getirilmelidir? A) Harun Reşid B) Mu'tasim C) Kâdir-Billah D) Me'mûn E) Râşid-Billah

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster