Soru:

B B B AL BİLİMLER TESTİ Felsefe (11-15), Din Kontörü ve Ahlak Bilgisi (16-20), bik almak zorunda olmayan veya farklı müfredat il

B
B
B
AL BİLİMLER TESTİ
Felsefe (11-15), Din Kontörü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
bik almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
ardır.
Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
lan
3.
estlik
sinda
Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesini kaybetmesinden
sonra Fas'ta idrisiler, Tunus'ta Ağlebiler gibi bağımsız
ve yan bağımsız devletler ortaya çıkmıştır
. 868-905
yillar arasında Tolunoğullan ve 935-969 yıllan arasında
inşidiler gibi Türk devletleri, Mısır ve Suriye'ye hâkim
olarak batıdaki Abbasi sınırını daraltmışlardır.
Maveraünnehir'de Samaniler, Horasan'da Tahiriler
Abbasi halifesine bağlı olmakla beraber iç ve dış
işlerinde tamamen bağımsız hareket etmiştir.
den
eleri
ander
bir
Bu bilgilere göre,
1. X. yüzyılda İslam dünyasında ilk ayrılıklar
yaşanmıştır.
11. Kuzey Afrika'da yeni siyasi yapılar ortaya çıkmıştır.
1. Türkler İslam dünyasının koruyuculuğunu
üstlenmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnizi
SH ve III
B) Yalnız II
E) I, II ve III
D) II ve III
e III
4. Tanım: Tarihe cecmiste vecamie incantan

B B B AL BİLİMLER TESTİ Felsefe (11-15), Din Kontörü ve Ahlak Bilgisi (16-20), bik almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için ardır. Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. lan 3. estlik sinda Abbasi Devleti'nin merkezi otoritesini kaybetmesinden sonra Fas'ta idrisiler, Tunus'ta Ağlebiler gibi bağımsız ve yan bağımsız devletler ortaya çıkmıştır . 868-905 yillar arasında Tolunoğullan ve 935-969 yıllan arasında inşidiler gibi Türk devletleri, Mısır ve Suriye'ye hâkim olarak batıdaki Abbasi sınırını daraltmışlardır. Maveraünnehir'de Samaniler, Horasan'da Tahiriler Abbasi halifesine bağlı olmakla beraber iç ve dış işlerinde tamamen bağımsız hareket etmiştir. den eleri ander bir Bu bilgilere göre, 1. X. yüzyılda İslam dünyasında ilk ayrılıklar yaşanmıştır. 11. Kuzey Afrika'da yeni siyasi yapılar ortaya çıkmıştır. 1. Türkler İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnizi SH ve III B) Yalnız II E) I, II ve III D) II ve III e III 4. Tanım: Tarihe cecmiste vecamie incantan

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster