Soru:

5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen; 1. orduda yenileşmeye gidilmesi, II. Yeniçeri Ocağının kaldırılması III. Meşrutiye

5.
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen;
1.
orduda yenileşmeye gidilmesi,
II. Yeniçeri Ocağının kaldırılması
III. Meşrutiyet'in ilan edilmesi,
IV. azınlık isyanlarının başlaması
gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin (lehine
olmamıştır?
Al Yalnız-tit
B) Yalnız IV
estve tv
D) II ve III
E) I vett

5. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde görülen; 1. orduda yenileşmeye gidilmesi, II. Yeniçeri Ocağının kaldırılması III. Meşrutiyet'in ilan edilmesi, IV. azınlık isyanlarının başlaması gelişmelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin (lehine olmamıştır? Al Yalnız-tit B) Yalnız IV estve tv D) II ve III E) I vett

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster