Soru:

2. Türklerin, Islam medeniyetinin gelişmesine önemli katkıla- ri olmuştur. Örneğin eski Yunan felsefesinin İslam fikir ha- yatın

2. Türklerin, Islam medeniyetinin gelişmesine önemli katkıla-
ri olmuştur. Örneğin eski Yunan felsefesinin İslam fikir ha-
yatında ilk gerçek temsilcisi sayılan Farabi, Oğuz Türkleri-
nin yaşadığı Farab şehrinde doğmuştur. Ayrıca devrin ilim
ve fikir adamları Türk-İslam ülkelerindeki eğitim kurumla-
rina davet edilmişler ve orada maaşlı müderrisler olarak
hizmet vermişlerdir. Türk-İslam medreselerinde öğrenci-
lere de maaş bağlanmış, onların istifade etmeleri için zen-
gin kütüphaneler kurulmuştur.
Bu bilgilere göre Türklerin İslam medeniyetine hiz-
metleri aşağıdaki alanlardan özellikle hangisi ile ilgi-
lidir?
C) Ekonomik
B) Kültürel
A) Siyasi
E) Askeri
D) idari

2. Türklerin, Islam medeniyetinin gelişmesine önemli katkıla- ri olmuştur. Örneğin eski Yunan felsefesinin İslam fikir ha- yatında ilk gerçek temsilcisi sayılan Farabi, Oğuz Türkleri- nin yaşadığı Farab şehrinde doğmuştur. Ayrıca devrin ilim ve fikir adamları Türk-İslam ülkelerindeki eğitim kurumla- rina davet edilmişler ve orada maaşlı müderrisler olarak hizmet vermişlerdir. Türk-İslam medreselerinde öğrenci- lere de maaş bağlanmış, onların istifade etmeleri için zen- gin kütüphaneler kurulmuştur. Bu bilgilere göre Türklerin İslam medeniyetine hiz- metleri aşağıdaki alanlardan özellikle hangisi ile ilgi- lidir? C) Ekonomik B) Kültürel A) Siyasi E) Askeri D) idari

Abbasiler Dönemi ve Türklerin Oynadıkları Roller ile İlgili Diğer Sorular

Hepsini göster